Jadwal PAS Semester Genap T.A 2018-1019

JADWAL  PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
NO HARI  WAKTU KELAS/MAPEL / JURUSAN
TANGGAL X  MIPA X IPS XI MIPA XI IPS
1 07.30 – 09.30 B. Indonesia B. Indonesia B. Indonesia B. Indonesia
Senin 09.30 – 10.00 I S T I R A H A T
13/05/2019 10.00 – 12.00 Matematika Wajib Matematika Wajib Matematika Wajib Matematika Wajib
2 07.30 – 09.30 Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam
Selasa 09.30 – 10.00 I S T I R A H A T
14/05/2019 10.00 – 12.00 Fisika Sosiologi Fisika Sosiologi
3 07.30 – 09.30 PPKn PPKn PPKn PPKn
Rabu 09.30 – 10.00 I S T I R A H A T
15/05/2019 10.00 – 12.00 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris
4 07.30 – 09.30 Matematika Peminatan Sejarah Peminatan Matematika Peminatan Sejarah Peminatan
Kamis 09.30 – 10.00 I S T I R A H A T
16/05/2019 10.00 – 12.00 Biologi Geografi Geografi Geografi
5 07.30 – 09.00 Sejarah Indonesia Sejarah Indonesia Sejarah Indonesia Sejarah Indonesia
Jum’at 09.00 – 09.30 I S T I R A H A T
17/05/2019 09.30 – 11.00 Mulok Mulok Mulok Mulok
6 07.30 – 09.30 Ekonomi Ekonomi Biologi Biologi
Senin 09.30 – 10.00 I S T I R A H A T
20/05/2019 10.00 – 12.00 Pkwu Pkwu Pkwu Pkwu
7 07.30 – 09.30 Kimia Kimia Kimia Ekonomi
Selasa 09.30 – 10.00 I S T I R A H A T
21/05/2019 10.00 – 12.00 Seni Budaya Seni Budaya Seni Budaya Seni Budaya
8 07.30 – 09.30 PJOK PJOK PJOK PJOK
Rabu 09.30 – 10.00 I S T I R A H A T
22/05/2019 10.00 – 12.00 Bahasa & Sastra Inggris Bahasa & Sastra Inggris

Leave A Comment